En lång arbetsdag till. Det här är mitt arbetsrum.

Another long working day. This is my office.

Ещё один длинный рабочий день. Это мой офис.

Unu plua longa laborotago. Estas mia kontoro.

Advertisements