Josa and Vilhelm. I met Vilhelm through blogging abort Russia, so it is only appropriate that he appear in my daily photo project!

Josa och Vilhelm. Vilhelm och jag träffades genom vårt bloggande om Ryssland alltså är det lämpligt att han figuerar i mitt dagensfotoprojekt!

Юса и Вилхельм. Мы с Вилхельмом познакомились потому, что мы оба писали блоги про Россию, поэтому ему самое место в моем ежедневном фотопроекте!

Josa kai Vilhelm. Mi kai Vilhelm konatiĝis ĉar ni blogis pri Rusio, tial estas konvena ke li aperas en la ĉiutaga fota projekto!