På vägen hem var det klart och månen strålade. Jag tog nästan 50 “konstnärlig” foto.

Dum mia promenado hejmen, vetero estis klara kai luno estis brila. Mi fotis 50 “artajn” fotojn. 

Walking home, it was clear and the moon was bright. I took about 50 artsy photos.

По дороге домой, погода была ясная и луна светила ярко. Я сняла около 50 “художественных” фоток.