image

Mi estis je la Universala Kongreso la pasintan semajnon kai mi inspiriĝas rekomenci mia blogo.

В прошлой неделе я была на Универсальном Конгрессе Эсперанто и захотелась восстановить мой блог.

I förra veckan var jag på den Universala Esperantokongressen och blev inspererad att återuppväcka min blogg.

Last week I was at the Universal Esperanto Congress and was inspired to revive my blog.